Bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài và những thông tin cần nắm

Bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam luôn là vấn đề gây băn khoăn cho nhiều người. Nếu bạn đang thắc mắc về vấn đề này, hãy tham khảo những thông tin cần nắm bài viết chia sẻ dưới đây.

1. Cập nhật thông tin đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài

Mới đây, Chính phủ vừa ban hàng Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm bắt buộc với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Những công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có giấy phép lap động hay chứng chỉ hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn đủ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài và những thông tin cần nắm
Quy định đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài là vấn đề nhiều người quan tâm

Theo đó, từ ngày 1/1/2022, đối tượng điều chỉnh của Nghị định sẽ đóng hàng tháng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Với những trường hợp người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian đó. Thời gian này sẽ không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng từ chế độ thai sản.

Người sử dụng lao động hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động như sau: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 1-1-2022. Trường hợp người lao động mà giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động và thuộc diện áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì người lao động và người sử dụng lao động chỉ đóng bảo hiểm xã hội đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.

Người lao động là đối tượng của Nghị định 143/2018/NĐ-CP thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc sau đây: ốm đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất.

Về mức lưởng cũng như chế độ hưởng đều được áp dụng như trường hợp của Luật Lao động Việt Nam trong Luật Bảo hiểm xã hội. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/12/2018.

2. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi:

Có giấy phép lao động hay chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp

Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng không xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài và những thông tin cần nắm
Đối tượng đóng bảo hiểm lao động là những người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Xem thêm: Tìm hiểu về bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2018

Người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thuộc một trong các trường hợp sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 11/2016 của Chính phủ không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm: người lao động ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là nhà quản lý, giảm đốc điều hành, chuyên gia và lao động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nộ bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng.

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người nước ngoài như thế nào?

Bắt đầu từ 1/12/2018, những doanh nghiệp có người lao động thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội sẽ phải làm thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội. Tỷ lệ trích nộp Bảo hiểm xã hội như sau:

Với những đối tượng đóng từ 1/12/2018

Người sử dụng lao động: 3.5%

Người lao động: 0%

Tổng cộng là 3.5%

Với những đối tượng đóng từ ngày 1/1/2022

Người sử dụng lao động: 17.5%

Người lao động: 8%

Tổng cộng : 25.5%

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội được quy định là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH. Trường hợp tiền lương tháng cao hơn 20 lần lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Trên đây là một số chia sẻ về bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài. Bài viết hi vọng đã đem đến chia sẻ hữu ích cho bạn đọc.

Rate this post