Giúp bạn phân loại các hình thức bảo hiểm phổ biến nhất hiện nay

So với thời điểm còn sơ khai của loại hình hoạt động bảo hiểm với chỉ có duy nhất một loại hình thức bảo hiểm đó là bảo hiểm hàng hải thì cho đến thời điểm hiện tại, đã có rất nhiều các loại hình thức bảo hiểm khác nhau để có thể  được khai thác phục vụ cho tất cả mọi mặt đời sống xã hội. Để có thể quản lý các loại hình bảo hiểm này, thì người ta thường hay phân loại thành các nhóm và dựa trên rất nhiều các tiêu chí khác nhau. Cụ thể thì có một số cách phân loại rất phổ biến đang được sử dụng hiện nay:

Phân loại theo đối tượng bảo hiểm

     Căn cứ vào đối tượng được bảo hiểm thì toàn bộ các loại hình nghiệp vụ bảo hiểm đã được chia thành ba nhóm: bảo hiểm tài sản, bảo hiểm con người và bảo hiểm trách nhiệm dân sự:

     Bảo hiểm giúp bảo vệ cuộc sống các bạn

 Bảo hiểm tài sản: đây là một loại bảo hiểm có thể lấy tài sản làm đối tượng bảo hiểm. Khi tài sản mà xảy ra rủi ro tổn thất về tài sản ví dụ như mất mát, bị hủy hoại về vật chất, thì người bảo hiểm sẽ có trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm và căn cứ vào các giá trị thiệt hại thực tế và mức độ đảm bảo thuận tiện hợp đồng;

 Bảo hiểm con người: đây là đối tượng của các loại hình này, chính là loại hình bảo hiểm tính mạng, thân thể, sức khỏe của con người. Người ký kết hợp đồng bảo hiểm, sau khi nộp phí bảo hiểm để có thể thực hiện mong muốn nếu như mà họ rủi ro xảy ra làm ảnh hưởng tính mạng, hay sức khỏe của người được bảo hiểm thì họ hoặc là một người thụ hưởng hợp pháp khác sẽ có thể nhận được khoản tiền do người bảo hiểm trả. Bảo hiểm con người thì có thể là bảo hiểm nhân thọ hoặc là do bảo hiểm tai nạn – bệnh tật.

 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: Đối tượng bảo hiểm ở đây là trách nhiệm phát sinh và do ràng buộc của các quy định trong luật dân sự, theo luật đó, thì người được bảo hiểm phải bồi thường bằng tiền cho người thứ 3 về những thiệt hại mà gây ra do hành vi của mình hoặc là do sự vận hành của tài sản thuộc sở hữu của chính mình. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự sẽ có thể là bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hoặc là bảo hiểm trách nhiệm công cộng.

Phân loại theo phương thức quản lý

Với cách phân loại này, thì các nghiệp vụ bảo hiểm sẽ được chia làm 2 hình thức: bắt buộc và tự nguyện.

 

Hãy chọn cho mình loại bảo hiểm thích hợp

– Bảo hiểm tự nguyện: Là những loại bảo hiểm mà có hợp đồng được kết lập dựa hoàn toàn vào trên sự cân nhắc và nhận thức của những người được bảo hiểm. Đây là một tính chất vốn có của bảo hiểm thương mại khi mà nó có vai trò như là một hoạt động dịch vụ cho sản xuất và sinh hoạt con người.

 – Bảo hiểm bắt buộc: Được hình thành trên cơ sở luật định để nhằm bảo vệ lợi ích của nạn nhân trong các vụ tổn thất và có thể bảo vệ lợi ích của toàn bộ nền kinh tế – xã hội. Các hoạt động nguy hiểm thì có thể dẫn đến tổn thất con người và hơn nữa là tài chính trầm trọng sẽ gắn liền với trách nhiệm dân sự nghề nghiệp và thường là đối tượng của sự bắt buộc này. Ví dụ như: bảo hiểm trách nhiện dân sự chủ xe cơ giới, trách nhiệm dân sự của thợ săn… Tuy nhiên, đây sự bắt buộc chỉ là bắt buộc người có đối tượng mua bảo hiểm chứ không bắt buộc mua bảo hiểm ở đâu. Tính chất tương thuận của hợp đồng bảo hiểm được ký kết vẫn còn nguyên vì người được bảo hiểm vẫn tự do lựa chọn nhà bảo hiểm cho mình.

Bạn Lan Anh, sinh viên ngành cao đẳng xét nghiệm cũng là một người tìm hiểu rất nhiều về bảo hiểm và bạn nhận ra rằng giá trị đích thực của việc mua bảo hiểm, nhờ đó bạn đã cẩn thận lựa chọn loại bảo hiểm phù hợp nhất với mình ngay từ khi còn đang đi học.

Rate this post