Những lợi ích được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm luôn cần thiết và quan trọng trong cuộc sống của mỗi chúng ta bởi nó mang lại rất nhiều quyền lợi bảo vệ cho người tham gia. Hãy cùng tìm hiểu những lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội.

Tham gia Bảo hiểm xã hội sẽ có lương hưu

Lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội

Khi tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu. Tuy nhiên, người tham gia cần đáp ứng một số điều kiện như:

– Người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện cần có đủ thời gian đóng BHXH, nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi thì sẽ được hưởng lương hưu theo quy định.

– Nếu người tham gia BHXH tự nguyện trước đó đã đóng BHXH bắt buộc đủ 20 năm trở lên trong đó có đủ 15 năm làm nghề độc hại, nguy hiểm hoặc ở nơi có phụ cấp hệ số 0.7 trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu theo quy định của luật BHXH.

– Nếu người tham gia BHXH tự nguyện đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc trên 20 năm mà bị suy giảm sức lao động từ 61% thì sẽ được hưởng mức lương hưu thấp hơn so với mức lương hưu của người đủ điều kiện.

– Đối với nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi mà thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 5 năm so với quy định và cả những người đã có đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì sẽ được đóng tiếp đến đủ 20 năm nếu như họ có nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện.

Được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu nếu tham gia bảo hiểm xã hội

Khi người tham gia BHXH tới tuổi nghỉ hưu, họ sẽ được hưởng trợ cấp một lần ngoài lương hưu hàng tháng. Tuy nhiên, mức trợ cấp sẽ được tính từ năm đóng BHXH thứ 26 đối với nữ và năm thứ 31 đối với nam. Mỗi năm sẽ được tính hưởng 0,5 tháng thu nhập bình quân mức đóng BHXH.

Để được hưởng trợ cấp một lần thì người tham gia BHXH cần có điều kiện:

– Đủ 60 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ khi có thời gian đóng BHXH dưới 15 năm.

– Đủ 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ mà có thời gian đóng BHXH trên 15 năm nhưng lại chưa đủ 20 năm mà không muốn tiếp tục đóng BHXH có yêu cầu nhận trợ cấp một lần.

Mức hưởng trợ cấp một lần sẽ được tính như sau: mỗi năm tham gia BHXH sẽ được tính bằng 1,5 tháng mức thu nhập bình quân tháng mà người tham gia lựa chọn đóng BHXH tự nguyện.

Được hưởng mai táng phí nếu tham gia bảo hiểm xã hội

Người tham gia BHXH tự nguyện đóng từ 5 năm trở lên hoặc đang được nhận lương hưu mà bị chết thì người thân của họ sẽ được nhận mai táng phí theo quy định của luật Bảo hiểm xã hội.

Lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội

– Trường hợp người đang đóng BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bị chết thì người thân sẽ nhận được trợ cấp tuất một lần tính theo số năm đóng BHXH của người bị chết bằng 1,5 tháng bình quân tiền lương đóng BHXH.

– Trường hợp người đang hưởng lưu hưu của BHXH chết thì người thân sẽ được được hưởng trợ cấp tuất một lần theo thời gian đã hưởng lương của người chết. Cách tính mức hưởng trợ theo quy định của luật BHXH.

Theo nhận xét của cô Minh Anh – giảng viên cao đẳng Dược Hà Nội về tham gia bảo hiểm xã hội:  Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mang lại rất nhiều lợi ích. Ngoài Bảo hiểm xã hội thì trên thị trường còn rất nhiều sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ cũng mang lại rất nhiều quyền lợi tối ưu cho người tham gia. Hãy lựa chọn loại hình Bảo hiểm phù hợp để bảo vệ chính bạn cũng như cho gia đình mình.

Rate this post