Thực trạng ngành bảo hiểm ở Việt Nam và giải pháp thúc đẩy phát triển

Những năm gần đây, bảo hiểm đã trở lên khá phổ biến tại thị trường Việt Nam với kết quả tăng trưởng khả quan. Thế nhưng, ngành vẫn còn khá nhiều hạn chế. Dưới đây là thực trạng ngành bảo hiểm ở Việt Nam và một số giải pháp thúc đẩy phát triển.

1. Tìm hiểu thực trạng ngành bảo hiểm ở Việt Nam

Tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, song thị trường bảo hiểm những năm gần đây đã có nhiều trưởng khả quan. Tốc độ doanh thu của ngành Bảo hiểm trong những năm gần đây đạt mức trên 20%. Đặc biệt, năm 2016, thị trường bảo hiểm đã có một năm tăng trưởng ấn tượng, trong đó thị trường bảo hiểm nhân thọ tăng mạnh nhất trong 10 năm gần đây.

Thực trạng ngành bảo hiểm ở Việt Nam và giải pháp thúc đẩy phát triển
Ngành Bảo hiểm Việt Nam đã có sự tăng trưởng và phát triển

 Tính đến cuối năm 2016, đã có 62 doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động trên thị trường. So với thời điểm năm 2012, thị trường bảo hiểm đã có sự phát triển vượt bậc về số lượng doanh nghiệp bảo hiểm và doanh thu phí bảo hiểm. Cụ thể, số lượng các DNBH đã tăng thêm 5 DNBH (trong đó có 4 DNBH nhân thọ và 1 DN môi giới bảo hiểm); doanh thu phí bảo hiểm đã tăng gấp hơn 2 lần (từ 41.246 tỷ đồng năm 2012 lên 86.049 tỷ đồng năm 2016).

Số liệu trên cho thấy, thị trường bảo hiểm đang có sự phát triển đồng đều và an toàn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu bảo hiểm đa dạng của tổ chức và cá nhân. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Cụ thể là:

Tuy số lượng sản phẩm đa dạng song đa số các sản phẩm được thiết kế cố định , trọn gói, chưa có sự linh động, chia nhỏ theo nhu cầu của bên mua bảo hiểm. Bên cạnh đó thì năng lực quản trị điều hành, hiệu quả hoạt động của một số doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, vẫn có tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa những doanh nghiệp. Thị trường vẫn còn có tình trạng gian lận trong kinh doanh, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của doanh nghiệp bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm.

2. Một số giải pháp thúc đẩy sự phát triển của thị trường bảo hiểm

Để đảm bảo thị trường bảo hiểm phát triển bền vững cũng như đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp bảo hiểm trong nước cũng như quyền lợi của bên mua bảo hiểm, những cơ quan hữu quan cần tiếp tục triển khai một số giải pháp như:

Đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm

Phát triển các doanh nghiệp hoạt động  bảo hiểm có năng lực tài chính

Năng lực quản trị và điều hành chuẩn mực quốc tế, hoạt động hiệu quả

Đảm bảo khả năng cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập

Chuyên nghiệp hóa các kênh phân phối sản phẩm cũng như nâng cao nawg lực quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Xây dựng và triển khai hệ thống công nghệ thông tin kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp bảo hiểm..

Thực trạng ngành bảo hiểm ở Việt Nam và giải pháp thúc đẩy phát triển
Ngành Bảo hiểm cần áp dụng những biện pháp để tăng hiệu quả hoạt động

Xem thêm

Cùng với những giải pháp trên, cần tiếp tục triển khai những nội dung sau:

Nghiên cứu và hoàn thiện Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12; tiếp tục triển khai hoàn thiện các chính sách về bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm thuỷ sản, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm vi mô; nghiên cứu, xây dựng các chính sách bảo hiểm thiên tai…

Những doanh nghiệp bảo hiểm cần đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, quan tâm đến việc đa dạng hóa và phát triển sản phẩm cũng như mở rộng những kênh phân phối. Thực hiện tốt việc chi trả quyền lợi bảo hiểm cho tổ chức, cá nhân, gặp rủi ro để sớm khôi phục sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống.

Cơ quan chức năng cần bám sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp để kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để có những khuyến nghị, cảnh bảo kịp thời cho các doanh nghiệp bảo hiểm.

Ngoài ra, cần tiếp tục triển khai có hiệu quả những cam kết hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm, những chương trình hợp tác đang thực hiện với những tổ chức và đối tác quốc tế, đặc biệt là các dịch vụ bảo hiểm trong hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam ký kết.

Trên đây là một số chia sẻ về thực trạng ngành bảo hiểm cũng như giải pháp để thúc đẩy sự phát triển của thị trường bảo hiểm. Bài viết hi vọng đã đem đến chia sẻ hữu ích cho bạn đọc.

>>> Xem ngay Trường Cao đẳng Dược TPHCM để tìm hiểu thêm thông tin về ngành Y Dược.

5 (100%) 1 vote